پروانه ی آبی http://bluebutterfly.mihanblog.com 2020-04-03T09:19:13+01:00 text/html 2011-11-29T12:44:12+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا جای قشنگی برای زندگی... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/74 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><FONT color=#663366>مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی آن لحظه قبل از رها کردن دست با نوک انگشتانش به دستهایت یک فشار کوچک می دهد .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><FONT color=#663366>مثل آن راننده تاکسی که حتی اگر در ماشینش را محکم ببندی بلند می گوید:روز خوبی داشته باشی. آدم هایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی دستپاچه رو بر نمی گردانند لبخند می زنند و هنوز نگاهت می کنند. آدم هایی که حواسشان به بچه های خسته توی مترو هست و به شان جا می دهندو گاهی بغلشان می کنند. دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند مثلا می گویند این شال پشت ویترین انگار مال تو بود یا گاهی دفتر یادداشتی نشان کتابی و...آدم هایی که از سر چهار راه نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><FONT color=#663366>آدم های پیامک های آخر شب که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب به دوستانشان یاد آوری کنند چه عزیزند،آدم های پیامک های پر مهر بی بهانه،حتی اگر با آنها بد خلقی و بی حوصلگی کرده باشی. آدم هایی که هر چند وقت یکبار ایمیل پر محبتی می زنند که مثلا تو را می خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین خط هایی می نویسند که یعنی هستتند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><FONT color=#663366>کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آورند. آدم هایی که حواسشان به گربه ها هست،به پرنده ها هست. آدم هایی که اگر توی کلاس تازه وارد باشی زود صندلی کنارشان را با لبخند تعارف می کنند که غریبگی نکنی. آدم هایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند. توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><FONT color=#663366>همین ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن...<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=rtl lang=AR-SA><o:p><FONT size=3>&nbsp;<FONT color=#330099>برگرفته از مجله سیب</FONT><FONT color=#009900> سبز</FONT></FONT></o:p></SPAN></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-11-18T11:58:53+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا بابا http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/73 <P><FONT color=#330033 size=2>سلام دوستان حالتون خوبه؟ امیدوارم که خوب باشید<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"> </FONT></P> <P><FONT color=#330033 size=2>بچه ها می خوام یه شعر از آفای پور عباس براتون بزارم خیلی خیلی قشنگه (از نظر من) اما یه خورده طولانیه .</FONT></P> <P><FONT color=#330033 size=2>بخونید امیدوارم خوشتون بیاد<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#330033 size=2>&nbsp;</FONT></P> text/html 2011-11-09T13:50:04+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا ♥♥♥(شراتنه)♥♥♥ http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/72 <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>سلام خدمت شما تمامی آدمها و جانداران و اجسام بی جان...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>من شاخه گلی بودم که با خوردن آبی و رسیدن نوری از طرف</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face=Calibri>&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>خورشید و مکیدن مواد معدنی از خاک</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;رشد میکردم گاه گاهی هم با رنگ و بوحشراتی رو</FONT><FONT size=3> شاد می کردم.البته میخواستم نفع بیشتری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>داشته باشم</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;اما</FONT> <FONT size=3>هر چی تلاش میکردم نمیتونستم و خودمم راهی به نظرم نمیرسید یه بار فکر کردم گلبرگمو بدم دست</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;باد ببره یه جای دوراما باد گفت من نمیتونم چنین کاری کنم</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>چون تو نمیتونی دوریه ساقه و گلبرگاهاتو</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;تحمل کنی</FONT>.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><FONT size=3>بازم دلم گرفت...<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>اینجوری بگم شادی به دلم راهی نداشت .جونم براتون بگه روزها گذشت و شبها گذشت بازم مثل همیشه</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;یه رنگ و بویی به اطرافم میدادم محدود و کم ...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>یه روز غروب که داشتم رنگ و بو مو با بستن گلبرگام مخفی میکردم صدایی آمد و منم اولش جا خوردم</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;گفتم شاید همون باده که گفت طاقت نمیاری با من بیای خواستم بی محلش کنم اما صداشو تا حالا نشنیده</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;بودم بازم پیش خودم گفتم خیال ورم داشته من کی از این شانسا دارم .کسی دم غروب بیاد و صدام کنه</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;نذاره شبها تنها باشم ولی مثل اینکه این بار خواب و توهم نبود بله یه صدای نرم و مهربون بود گفت</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;مزاحم نمیخوای گفتم تا چی باشه و کی باشه و چی بخواد ...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>جواب داد من مزاحم خوبی هستم گفتم خوب و بد نداره مزاحم مزاحمه.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=4><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA>اما تا گفت از کجا هست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>و اسمش چیه ذوق زده شدم و گفتم خوش اومدی هر کی هستی با آغوش باز می</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=4><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;پذیرمت وشروع کرد به گفتن چیزای</FONT> <FONT size=3>خوب من اصلا ندونستم چه جوری شد و چی پیش اومد 10روز</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=4><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;منتظرش بودم گفتم بازم ازدستم رفت پشیمون از اینکه چرا اون غروب خوابم برد نا امید بازم خواستم برم</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=4><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;که صداشو شنیدم ...<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>کاش درک میکردین چه صدایی داره چه قلب مهربونی چه دل صاف و پاک و دلنشینی...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>دیگه این بار رو غروب نخوابیدم تا نصف شب با هم درد دل کردیم خدا جدامون نکنه . دلم نمیخواد دلتون</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;رو بشکنم و منتظرتون بذارم میدونین این کی بود که گل قشنگی مثل منو شاد کرد و خنده رو به گلبرگام </FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=3>هدیه کرد اون یه نسیم بهاری بود<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به اسم (شراتنه)...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #555a3c; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> text/html 2011-11-06T19:30:00+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا عید قربان مبارک http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/71 <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG><FONT size=4>زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم </FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 6pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><BR><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG><FONT size=4>و پاکی چشمه زمزم</FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 6pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><BR><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG><FONT size=4>عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق؛ </FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 6pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><BR><BR><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG><FONT size=4>روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی مبارک باد</FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 18pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 6pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA> <P align=center><A href="http://www.pichak.net/"><IMG border=0 alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-451.gif" width=86 height=47></A></P> <P align=center><FONT size=4>دوستون دارم برام دعا کنید</FONT><BR style="mso-special-character: line-break"></P> <P align=center><A href="http://www.pichak.net/"><IMG border=0 alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-374.gif" width=42 height=39></A></P></SPAN> text/html 2011-10-18T14:39:28+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا پیله هایی ازجنس ابریشم http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/70 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153">&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153" dir=rtl lang=AR-SA>بازشو...بازشوای پیله ی درهم پیچیده ی ابریشم بیرون بیا ازجاهلیتت </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153" dir=rtl lang=AR-SA>وبنگر دنیارا ازچشم پروانه هاپروانه هایی که کوچه هایشان بوی تو راکم </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153" dir=rtl lang=AR-SA>دارند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153" dir=rtl lang=AR-SA>بازشو و متولد شو شایدکه نوری درکالبد درهم پیچیده ات نفوذ کند </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153" dir=rtl lang=AR-SA>وتونیزآرام گیری ...نترس...ونترس ازسوختگی بالهایت زیرا اینجاپروانه هایی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153" dir=rtl lang=AR-SA>هستندکه بالهایشان را ازعشق سوزانده اند و شاید تو هم همان پروانه ی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153" dir=rtl lang=AR-SA>گرداننده ی شمع باشی اما هر لحظه مواظب بالهایت باش ...زیراشعله ی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153" dir=rtl lang=AR-SA>عشق به تونیز رحم نخواهد کرد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #548dd4; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text2; mso-themetint: 153"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://1.eped.comeze.com/images/597460c506e8.jpg">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-09-01T07:58:55+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا زندگی شیرین است http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/68 <DIV class=CenterPost2> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>چه كسی می داند</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>كه چرا چشم من از فاصله ها نمناك است</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>و چرا این دل رنجیده ی من غمناك است</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>به تو می اندیشم </FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>به تو ای مخمل رویایی شب</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>به تو زیبای اساطیری من</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>چشم بگشا كه مرا خواهی یافت</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>كه به خود می گویم</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>زندگانی بی تو</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سر به سر غمگین است</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>در میان دل دوست</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>زندگی شیرین است</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://1.almas.comlu.com/images/94a589bdd478.jpg"></FONT></P><BR></DIV> text/html 2011-08-30T08:52:16+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا عید سعید فطر مبارک http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/67 <P><FONT color=#6600cc><FONT size=3>سلام به همه ی دوستای گل گلاب چطورین؟</FONT><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif">&nbsp; <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#6600cc size=3>عید سعید فطر رو به همتون تبریک می گم<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif">&nbsp;<A href="http://www.pichak.net/"><IMG border=0 alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-27.gif" width=24 height=16></A></P></FONT> <P><FONT color=#6600cc size=3>انشاالله که همه ی طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک مقبول درگاه حق واقع شده باشه<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#6600cc><FONT size=3>از همتون التماس دعا دارم</FONT><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/77.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#6600cc></FONT>&nbsp;</P><FONT color=#330033> <H4>مسعود سعد سلمان : </H4></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><FONT color=#800000 size=2>ای خداوند عید روزه گشای </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><FONT color=#800000 size=2>بر تو فرخنده شد چو فر همای</FONT></P> <H4><FONT color=#330033>رودکی سمرقندی : </FONT></H4> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><FONT color=#000080 size=2>روزه به پایان رسید و آمد نو عید </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><FONT color=#000080 size=2>هر روز بر آسمانت باد امروا </FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl>&nbsp;</P> <H4><FONT color=#330033>منوچهری دامغانی : </FONT></H4> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><FONT color=#800000 size=2>بر آمدن عید و برون رفتن روزه </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><FONT color=#800000 size=2>ساقی بدهم باده بر باغ و به سبزه </FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><FONT color=#6600cc size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%" dir=rtl><FONT color=#6600cc size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>دوستون دارم دوست جونام</P> <P align=center><A href="http://www.pichak.net/"><IMG border=0 alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-178.gif" width=65 height=63></A></P></FONT> text/html 2011-08-27T08:13:30+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا تنهای تنهایم http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/65 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>کسی دیگر نمی کوبد در این خانه متروکه ویران را<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;کسی دیگر نمی پرسد چرا تنهای تنهایم<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>و من چو شمع می سوزم&nbsp; ودیگرهیچ چیز از من نمی ماند <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;گریان ونالانم و من تنهای تنهایم <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>درون کلبه ی خاموش خویش اما <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نمی پرسد کسی حال من غمگین <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>و من دریای پر اشکم که توفانی به دل دارم <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اما درون سینه ی پرجوش خویش <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>کسی حال من تنها نمی پرسد<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;ومن چون تک درخت زرد پاییزم<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp; که&nbsp;هر دم با نسیمی میشود برگی جدا از او <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT color=#6600cc size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ودیگر هیچی از من نمی ماند </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #7030a0" lang=FA><FONT size=3><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://1.almas.comlu.com/images/cfd4560539f8.jpg"></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2011-08-22T14:20:04+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا تو همیشه خدا بودی و من همیشه کمتر از یه بنده http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/64 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>گاه و بیگاه دلم بد جوری برای خدا تنگ میشه یه وقتایی دلم میخواد بهم وقت بده و تو یه جلسه خصوصی دو نفره درد دلامو بشنوه . اون منو از ملاقاتش به خاطر نگرفتن وقت قبلی محروم نمیکنه هیچ وقت اسمم برای صحبت با اون وارد لیست انتظار نمیشه که معلوم نیست کی نوبت به من برسه ، محاله ، محاله ممکنه بهم بگه نمیپذیرمت .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>خیلی بزرگواره ، با وجودی که بالاترین مقام این دنیای شلوغه ، هیچ وقت منتظرم نمیذاره . گاهی اوقات براش نامه مینویسم و میدونم که نامه هامو بی جواب نمیذاره . وقتی توی دفتر خاطراتم نامه هامو مرور میکنم میبینم که حتی یه دونش هم بی جواب نمونده .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>بعضی شبا&nbsp; که تا دمیدن صبح مهمونش بودم ، با هم یه قول و قراری گذاشتیم ، اون به من قول داد همیشه مراقبم باشه و کمتر از عالی ترین بهم نده و من بهش قول دادم ، حتی اگه دل بیقرارم در حسرت ارزویی بال بال میزد و شوق استجابت دعایی به اتشم میکشید با تموم وجودم بدون ذره ای تردید ، اول بگم اجازه خدایا ؟ بارالها ! تو اجازه میدی؟ تو صلاح میدونی؟ <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>اگه تو ناراضی باشی ، دلم به نارضایتیت راضی نمیشه . میدونم اخه تو دوستم داری ، بیشتر از خودم حتی! وهمیشه برام بهترین ها رو خواستی ، اصلا از خوبی بی انتهای تو ، بد خواستن برای بنده هات محاله .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>اعتراف میکنم قول سنگینیه و عمل کردن بهش مثه به زبون اوردنش کار ساده ای نیست . برای همین از خودش خواستم و بهش گفتم : من فقط یه بنده ام . چیزهایی هست که تو میدونی و من هیچ وقت نمیدونستم و شاید هیچ وقت هم نفهمم .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>اتفاقاتی می افته که ذهن محدود من قادر به تعبیرش نیست ، چشمای قاصر من قادر به دیدن اون چه پشتش هست ، نیست . دلایلی مخفی هست که شاید برای همیشه مسکوت و مکتوم بمونه . اسراری هست که شاید دونستنش ، فهمیدنش ، تو ظرف ادراک و گمان من نگنجه .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>اینو تو میدونی ، پس برای لحظه های دشوار ، به من قدرت و تحملش رو ببخش.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><FONT color=#330033><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT color=#330033><FONT size=3>منو به اون نقطه برسون که همیشه یادم بمونه ، همه چیز از سوی تو</FONT> </FONT><FONT size=3><U><FONT color=#330033>خیر </FONT><FONT color=#330033>مطلقه ، </FONT></U><FONT color=#330033>حتی ا گه ظاهری دردناک دشوار و عذاب اور داشته باشه .</FONT></FONT></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>گاهی اوقات ارزوهایی داشتم و تو زیر نامه ارزوهام نوشتی "نه" راستش اولش دلم میگرفت ، حس خوبی نداشتم ، شاید به خاطر جنسم بود که سمبل حس و عاطفه ست . با خودم میگفتم برای همه " اره " برای من " نه " !!! منو ببخش که یه وقتایی از سر بی صبری و ناشکیبایی ، تو خلوت وتنهاییم ازت میپرسیدم اخه چرا ؟ وقتایی که هر چی فکر میکردم ، فکر اسیر خاکم به هیچ جا نمیرسید ، دنبال دلیل میگشتم ودلیلی پیدا نمیکردم ،پیش می اومد که با یه بغض توی گلوم تکرار کنم ، اخه برای چی ؟ مگه من بنده تو نیستم ؟ چی میشه اگه .....؟<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>یه وقتایی از سر بی حوصلگی و فراموشکاری بهت گله میکردم . چقدر از بزرگواریت شرمنده ام ، که منو در تموم لحظات ناشکریم ، توی تموم لحظات خشم بی جایم ، توی تموم لحظه های بی صبریم ، با محبت تحمل کردی ، نه تنبیهم کردی ، نه حتی ذره ای محبتت رو ازم دریغ کردی .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>توی تنها ترین لحظات تنهاییم ، درست همون موقعی که فکر میکردم دیگه هیچ کس نیست ، وقتی احساس میکردم تنهایی توی گور را میفهمم ، برام یه نشونه میفرستادی که من خودم باهاتم تا اخرین لحظه ، برای تموم لحظه هات همراهتم و چند بار باران رحمت تو در اوج تنهایی هام از پنجره اتاق سرک کشید و صدام کرد و با محبت تموم اشکهام و پاک کرد . من که میدونم این دست مهر تو بود به شکل باران !<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT size=3><FONT color=#330033>من تنها بنده تو نبودم اما یه لحظه هم تنها رهام نکردی ، فراموشم نکردی . تو تنها خدای من بودی اما من بارها ........<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><FONT color=#330033 size=3>تو تنها و محکم ترین قوت قلب دل تنهام توی طوفان های زندگیم ، تو ابتدا واصل ارامشم ، تو از من به من نزدیک تر بودی ، نمیدونم که چطور گاهی اوقات چشمای غافلم ندیدت ، اما تو هیچ وقت حتی لحظه ای ترکم نکردی.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p><FONT color=#330033 size=3>ممنون خدا جون عاشقتم.<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2011-08-20T07:29:53+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا شب دعا http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/63 <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff>امشب</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff>خالصانه به ماه نگاه می كنم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff>گناهانم رادر چشمه مهتاب می شویم <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff>با اشك چشم غسل می كنم <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff>سجاده پر از امیدم را <o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff>در مقابل عظمت كبریایی تو می اندازم<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff>از سر صدق می گویم<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff>خدایا!<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#3333ff>مرا ببخش<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#3333ff size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>و همه را همانند من!</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-08-17T13:44:47+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا دل من... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/62 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>صبر كن خدا بزرگه دل من </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>یه روزی همون كه می خواستی می شه </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>یه روزی همون خدای مهربون </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>واسه مرغ آرزوت پر می كشه&nbsp;</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>صبر كن دنیا كوچیكه دل من </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>یه روزی بهاری می شه این خزون </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دل من چشماتو واكن و ببین </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>ستاره می یاد رو بوم آسمون </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یكی هست كه تو رو باور می كنه </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یكی هست كه غصه هاتو فهمیده </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه روزی دستاتو آروم می گیره </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه جوری راهو بهت نشون می ده </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>دیگه تنها نمی مونی دل من </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>نگو از تنهائی و دلواپسی </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>قصه های غصه هات تموم می شه </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>صبر كن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه جایی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه كسی </SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>(مجله موفقیت )</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><FONT color=#cc66cc>براستی یاد خدا و توكل به رحمت او آرام دهنده همه قلبهاست.</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-08-13T09:07:08+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا بار الها... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/61 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>بار الها</SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>راز و نیاز با تو مرا همنوا با شعور الهی می کند تا بهترین موهبت را از کاینات غنی بستانم</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>خداوندا </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA><FONT size=3 face="Times New Roman">عشق تو مرا به سوی هدف های والا راهنمایی می کند و همراه با شهودی الهی و با اندیشه خیرخواهانه نسبت به همه آرامش و عشق را از این رویداد تجربه می کنم</FONT></SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><FONT size=3> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></FONT></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 24pt; HEIGHT: 24pt" id=_x0000_i1025 alt="" type="#_x0000_t75"></v:shape></SPAN><B><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>خدیا</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>با توکل به حکمت و خرد الهی ات مسئولیت زندگی ام را به عهده می گیرم و با اندیشه ای مهر آمیز و منعطف رفتار خوشایندی خواهم داشت</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>خدایا </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>من با تدقیم آرامش و محبت به همه صبورانه منتظر چاره های کارساز تو می مانم تا حضور عشق برایم سلامتی آسایش و ثروت پدید آورد </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>بارالها </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>در هر لحظه از زندگی ام با توسل به عدل الهی ات امورم از راهی درست خیلی زود به سوی خیر به پیش می روند این موفقیت پاداش توکل به عدالت خداست </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>من چشم به راه نشانه های الهی صبر می کنم تا در زمانی الهی شرایط به سوی بهبود و خیر پیش بروند</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>هم اکنون همگام با هوشیاری الهی از هستی بهترین موهبت ها را به شرایط زندگی ام دعوت می کنم</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: #0099ff" lang=FA>وبه راستی یاد خداوند آرامش بخش دلهاست ،فقط یاد اوست که در سخت ترین شرایط به ما کمک می کند که خود را با حوادث زندگی سازگار سازیم</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl><STRONG><SPAN style="COLOR: #17365d; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در این روزها و شبها از همه دوستان التماس دعا دارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></STRONG></P> text/html 2011-08-10T12:02:35+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا کسی که... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/60 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید دلال است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید زن و شوهر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که اصلا دروغ نمی گوید مرده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman">کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است.</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #7030a0" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-08-08T08:09:05+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا آرزو... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/59 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: 112.5pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>عصر یک روز زمستانی مرا تنها گذاشت</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: 112.5pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>با بهار آمد مرا در قلب پاییز جا گذاشت</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: 112.5pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>او که بیگانه نبود با مهربانی پس چرا؟</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: 112.5pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>قلب بیمار مرا بی نور فرداها گذاشت</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: 112.5pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>آرزو دارم که آید بار دیگر نزد من </SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: 112.5pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>او که روی خاطراتم بی توجه پا گذاشت</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: 112.5pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Koodak'; COLOR: #5f497a; FONT-SIZE: 15pt; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><o:p><SPAN dir=ltr><A href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target=_blank><IMG border=0 alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/79/a.gif"></A></SPAN><SPAN dir=ltr><A href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target=_blank><IMG border=0 alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/79/t.gif"></A></SPAN><SPAN dir=ltr><A href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target=_blank><IMG border=0 alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/79/e.gif"></A></SPAN><SPAN dir=ltr><A href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target=_blank><IMG border=0 alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/79/n.gif"></A></SPAN><SPAN dir=ltr><A href="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi" target=_blank><IMG border=0 alt="فونت زیبا ساز" src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/03/images/79/a.gif"></A></SPAN><BR></o:p></SPAN></P></o:p></SPAN></o:p></SPAN></o:p></SPAN></o:p></SPAN></o:p></SPAN> text/html 2011-03-01T15:31:00+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا جمعه http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/58 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>جمعه</FONT> <FONT color=#3366ff>ساکت</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>ج</FONT><FONT color=#3366ff>معه </FONT><FONT color=#3366ff>متروک</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>جمعه چون کوچه </FONT><FONT color=#3366ff>ها کهنه، غم انگیز</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>جمعه اندیشه های</FONT><FONT color=#3366ff> تنبل بیمار</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>جمعه خمیازه</FONT><FONT color=#3366ff> های موذی کشدار</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>جمعه</FONT><FONT color=#3366ff> بی انتظار</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>جمعه </FONT><FONT color=#3366ff>تسلیم</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>خانه ی</FONT>&nbsp;<FONT color=#3366ff>خالی</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>خانه ی</FONT><FONT color=#3366ff> دلگیر</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>خانه ی دربسته بر</FONT><FONT color=#3366ff> هجوم جوانی</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>خانه تاریکی</FONT> <FONT color=#3366ff>و تصور خورشید</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>خانه ی تنهایی</FONT> <FONT color=#3366ff>و تافل و تردید</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>خانه ی پرده، </FONT><FONT color=#3366ff>کتاب، گنجه، تصاویر</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>آه، چه آرام و پرغرور </FONT><FONT color=#3366ff>گذر داشت</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>زندگی من چو </FONT><FONT color=#3366ff>جویبار غریبی</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>در دل این جمعه های </FONT><FONT color=#3366ff>ساکت متروک</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>در دل این </FONT><FONT color=#3366ff>خانه های خالی دلگیر</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>آه</FONT><FONT color=#3366ff>،</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#3366ff>چه آرام و پرغرور </FONT><FONT color=#3366ff>گذر داشت....</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#3333ff>&nbsp;</FONT><FONT color=#000099>&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #d2d2d2; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia"><FONT color=#000099>فروغ فرخزاد</FONT></SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #d2d2d2"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> text/html 2011-02-28T17:11:05+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا دیگر چه فرقی می كند... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/57 <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>تو نیستی</FONT></SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt"><BR></SPAN><FONT color=#cc33cc><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اما من برای ات چای می ریزم</SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>دیروز هم</FONT></SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt"><BR></SPAN><FONT color=#cc33cc><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نبودی كه برای ات بلیت سینما گرفتم</SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>دوست داری بخند</FONT></SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt"><BR></SPAN><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>دوست داری گریه كن</FONT></SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt"><BR></SPAN><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>و یا دوست داری</FONT></SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt"><BR></SPAN><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>مثل آینه مبهوت باش</FONT></SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt"><BR></SPAN><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>مبهوت من و دنیای كوچك ام</FONT></SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt"><BR></SPAN><FONT color=#cc33cc><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دیگر چه فرقی می كند</SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>باشی یا نباشی</FONT></SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt"><BR></SPAN><EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>من با تو زندگی می كنم</FONT></SPAN></EM><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-02-28T17:06:45+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا باز هنگام سفر بود http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/56 <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3300; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#3366ff>دل من</FONT><FONT color=#3366ff> باز گریست</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3300; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#3366ff>قلب من باز ترك</FONT> <FONT color=#3366ff>خورد و شكست</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3300; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#3366ff>باز</FONT> <FONT color=#3366ff>هنگام سفر بود</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3300; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#3366ff>و من از چشمانت</FONT> <FONT color=#3366ff>می خواندم</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3300; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#3366ff>كه به آسانی از این شهر </FONT><FONT color=#3366ff>سفر خواهی كرد</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3300; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#3366ff>و از این عشق</FONT> <FONT color=#3366ff>گذر خواهی كرد</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT color=#3366ff><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3300; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#3366ff>و نخواهی </FONT><FONT color=#3366ff>فهمید ...</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3300; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#3366ff>بی تو این باغ پر از پاییز است! ...</FONT></SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-02-28T17:01:47+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا كنار ساحل... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/55 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt"><FONT color=#cc33cc><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>شبی خواب دیدم با خدا كنار ساحل قدم </FONT><FONT color=#cc33cc>میزنم،رد </FONT><FONT color=#cc33cc>پای</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt"><FONT color=#cc33cc><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>هردوی ما روی ساحل</FONT> <FONT color=#cc33cc>بود،</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt"><FONT color=#cc33cc><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>وقتی برگشتم</FONT><FONT color=#cc33cc> و</FONT><FONT color=#cc33cc> به گذشته </FONT><FONT color=#cc33cc>نگاه كردم </FONT><FONT color=#cc33cc>دیدم در موقع</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt"><FONT color=#cc33cc><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>سختی تنها یك</FONT> <FONT color=#cc33cc>رد پا كناره</FONT> <FONT color=#cc33cc>ساحل است،</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt"><FONT color=#cc33cc><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>پس به </FONT><FONT color=#cc33cc>خدا گله </FONT><FONT color=#cc33cc>كردم و</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt"><FONT color=#cc33cc><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>گفتم</FONT><FONT color=#cc33cc>:</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt"><FONT color=#cc33cc><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>خدایا چرا در موقع سختی </FONT><FONT color=#cc33cc>مرا تنها گذشتی، خدا </FONT><FONT color=#cc33cc>لبخندی</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc>زد و گفت :فرزندم در آن موقع تو بر دوش من بودی.</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #cccccc; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-02-28T16:48:27+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا .... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/54 <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #3399ff; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این روزها استرس عجیبی دارم با اینكه مدتها بود كه آرزوی سفری به این بزرگی داشتم و شمارش معكوس برای این سفرم آغاز شده نمی دانم چرا </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #3399ff; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سفری كه قرار است با تغییر همراه شود هم در خودم و هم در زندگیم</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #3399ff; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;خدایا در این زمانه سكوت است حرف دلم و بس </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #3399ff; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#000000>از تو می خواهم یاریم كنی&nbsp;و بر شیكیبایی من بیافزایی تا در مسیر جدید به درستی گام بردارم.</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-02-17T14:44:19+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا دلنوشته های تنهایی... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/52 <H2 dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 10pt 0cm 3.75pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #3399ff; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#cc33cc size=3></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><SPAN lang=FA style="COLOR: #ff3399; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#333333 size=3></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3399; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">می خواهم بنویسم ساده تر از همیشه روان تر از رود زیباتر از آسمان </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">از زندگی از فرصتهای زیبایی كه هر لحظه به انتظار نشسته اند تا آنها را انتخاب كنیم از انسانهایی كه در اطرافمانند و نمی دانند كه چقدر دوستشان داریم می خواهم بنویسم تا تغییری ایجاد شود </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">شعر ((كاش این فاصله ره می پیمود )) از كتاب غزل سكوت خانم مریم رحمتی مهر تقدیم می كنم :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">شب چرا بر تپش ثانیه ها پل زده است ؟</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">و دلم بس نگران است چرا؟</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">و چرا این تپش ثانیه فریاد زمان است هنوز ؟</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">صبح </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">این آوای پر از جوش و خروش</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">پس چرا دیر به دیدار دلم می آید؟</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">و دلم بس تنگ است </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">كاش این فاصله ره می پیمود</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">تا كه فردا رسد از راه چه زود</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">بلكه نابود شود خستگی ام </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">یا كه پایان گرد این دلتنگی </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242">ذهن من دلتنگ است </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><FONT size=3>كاش این فاصله ره می پیمود......</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0d0d0d; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"></o:p></SPAN>&nbsp;</P></o:p></SPAN></H2> text/html 2011-02-17T14:41:07+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا باران... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/51 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #ff00cc">باران</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #fffffe"> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #ff00cc">شعرخاکستری ماامروز</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #fffffe"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #ff00cc">درفراموشی پاییزی سرد</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #fffffe"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #ff00cc">بقچه ی خاطره هارامیبست</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #fffffe"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #ff00cc">بارش رخوت تلخ لحضات</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #fffffe"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #ff00cc">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کوچه را می روبیدورسوبی سنگین</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #fffffe"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #ff00cc; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">حلقه ای راکه به دروازه ی دیرین جهان حک شده بودمیپوشاند...</SPAN> text/html 2011-02-17T14:39:56+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا بی حوصله و طوفانیم http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/50 <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt"><A href="http://www.alipasherekotah.blogfa.com/post-70.aspx"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"></SPAN></B></A><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; tab-stops: 54.0pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;&nbsp;<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff3399; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">باز امشب غزلی كنج دلم زندانی ست</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3399; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff3399; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آسمان شب بی حوصله ام طوفانی ست</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3399; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff3399; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">هیچ كس تلخی لبخند مرا درك نكرد</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #ff3399; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #ff3399; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=3>های های دل دیوانه من پنهانی ست</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; tab-stops: 54.0pt"></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-02-14T18:18:05+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا تمنای آفتاب http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/49 <P><FONT size=3>ای عزیز:</FONT></P> <P><FONT size=3>ابر خیال من همیشه بارانی ست</FONT></P> <P><FONT size=3>اماتو تمنای آفتابی كه:</FONT></P> <P><FONT size=3>بذر عشق را در سرزمین دلم گرما می بخشی</FONT></P> <P><FONT size=3>بیا و بر پرچین وجودم</FONT></P> <P><FONT size=3>پیچك وار گذر كن</FONT></P> <P><FONT size=3>و آن شبنمی باش</FONT></P> <P><FONT size=3>كه هر صبحگاهان </FONT></P> <P><FONT size=3>بر پنجره اتاقم می نشیند</FONT></P> <P><FONT size=3>قاصدك كه بیاید دستهایم گل</FONT></P> <P><FONT size=3>می دهد...</FONT></P> <P><A href="http://bahar22.com/"></A></P> text/html 2011-02-14T16:49:39+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا تنهایی http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/48 <P><FONT size=3>تنهایی</FONT></P> <P><FONT size=3>سكوت تلخ نیست</FONT></P> <P><FONT size=3>تنهایی بی مهری نیست</FONT></P> <P><FONT size=3>تنهایی </FONT></P> <P><FONT size=3>بی كسی و غربت نیست</FONT></P> <P><FONT size=3>تنهایی</FONT></P> <P><FONT size=3>عالمی است </FONT></P> <P><FONT size=3>بین من و خدا.</FONT></P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://uploadtak.com/images/nangt53owwhl59bd8m6s.jpg" align=baseline border=0></P> text/html 2011-02-14T13:01:31+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا اگر... http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/47 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اگر عاشق شدی از خود گذر كن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">تعلق ها همه از سر به در كن<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">جهان تفریحگاه كوران است<o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">ز قید و بند آن جانا حذر كن.</SPAN> </P> <P><A href="http://www.pichak.net/" target=_blank><IMG height=91 alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net81.gif" width=482 border=0></A><BR></P> text/html 2011-02-14T12:36:10+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا باران http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/46 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.francishamel.com/images/paintings/2003_st_giles_rain.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در بلندای قله برفی آرزوها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">كه زره زره آب می شوند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">روزگارم را <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">با باران اشك هایم می شویم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">همراه با طعم كس تنهایی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">و این چنین است كه:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">روزها دلم ابری ست <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">و شب هایم با خط كشیدن روی شیشه های <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بخار زده می گذرد.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-02-13T14:06:01+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا پروانه ها http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/45 <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://uploadtak.com/images/ovxuwzwcrahdsoz2xkb.jpg" align=baseline border=0></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=4>پروانه های ساده چشماتونو نبندین</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=4>باور نمی كنم من دیگه به من نخندین<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=4>شما تو باغ خورشید مسافر بهارین<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=4>شما شبیه چشمه بی تاب و بی قرارین<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=4>بیایین برام بخونین از كوچ عاشقونه <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=4>برام بگین دوباره از شادی زمونه<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=4>شما برای این باغ غزل غزل سرودین <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=4>مثل دل من شمام همیشه عاشق بودین.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri size=4>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-02-13T13:48:17+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا دلم گلایه می كند! http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/44 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>و من سكوت می كنم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>دلم گلایه می كند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>زمانه مویه می كند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>زمین چه ناله می كند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>پر از طلاطم توام <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>پر از نجابت سكوت<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>یاور ابری ام هنوز تورا بهانه می كند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>قسم به هر چه بود و نیست<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>قسم به عشق آبی ات <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>كه من سكوت می كنم <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>دلم گلایه می كند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2011-02-13T13:39:57+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا عشق خدا http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/43 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>اگر عشق نبود <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>عاشق هم حرمتی نداشت <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>مت عشق را از او آموختم <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>اویی كه خود نیز عاشق است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>عاشق تر از تمام عاشقان زمین اما نه...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>او كه متعلق به زمین نیست <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>او از جنس آسمان است <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>عشقش حقیقی ست <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>آسمانی ست <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>پاك است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>عشق او پاكترین عشق هاست<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>اگر او نبود عشق نیز معنی نداشت<o:p></o:p></FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">اوست كه عشق را به من آموخت.</SPAN> text/html 2011-02-13T13:26:18+01:00 bluebutterfly.mihanblog.com آتنا چوپان راستگو http://bluebutterfly.mihanblog.com/post/42 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>از لای كتاب من در آمد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>چوپان دروغگو قسم خورد <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>می گفت:دروغگو دگر نیست <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>آن دیو دروغگوی من مرد <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>می گفت:تو رو خدا نگویید <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>چوپان دروغگو به من باز <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>من آدم خوبی ام ازین پس<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>گر خوب نبوده ام از آغاز <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>از هرچه دروغ توبه كردم <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>با من همه خوب و یار باشید<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>با راستی و درستی چون من<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>از غصه و غم كنار باشید <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>چوپان درستكار برگشت<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>تا لای كتاب من بخوابد <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>او نور شد و شبیه خورشید <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>می خواست از آسمان بتابد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>